گزارش تصویری جاده بهاره کپورچال به آبکنار بندر‌ انزلی

روستای آب‌کنار در کنار مرداب انزلی و در دهستان چهارفریضه واقع شده‌است. این روستا داری سه محل به نام‌های میرمحل، میان‌محل و مسجدمحل می‌باشد.

در این فصل کار و تلاش در شالیزارها جلوه زیبایی به این جاده می دهد. ﺷﺎﻟﯿﺰارها و ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎﻟیکاری، ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذبه‌های هیجان اﻧﮕﯿﺰ روستاهای شمالی اﺳﺖ.

روستای آب‌کنار در کنار مرداب انزلی و در دهستان چهارفریضه واقع شده‌است. این روستا داری سه محل به نام‌های میرمحل، میان‌محل و مسجدمحل می‌باشد.

Share