گزارش تصویری تقدیر از اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی

صبح امروز در آستانه فرارسیدن سالروز شهید مطهری و بزرگداشت مقام معلم، جشنواره آموزشی دانشگاهی شهید مطهری و تقدیر از اساتید نمونه در دانشکده پرستاری، مامایی شهید بهشتی رشت برگزار شد.

صبح امروز در آستانه فرارسیدن سالروز شهید مطهری و بزرگداشت مقام معلم، جشنواره آموزشی دانشگاهی شهید مطهری و تقدیر از اساتید نمونه در دانشکده پرستاری، مامایی شهید بهشتی رشت برگزار شد.

Share