گزارش تصویری افتتاح شبکه فیبر نوری و بستر دسترسی برای ارتباطات ثابت پرسرعت

آیین افتتاح شبکه فیبر نوری و زیرساخت دسترسی ارتباطات ثابت پر سرعت منطقه آزاد انزلی با حضور محمد جواد آذری جهرمی  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن همایشات منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

آیین افتتاح شبکه فیبر نوری و زیرساخت دسترسی ارتباطات ثابت پر سرعت منطقه آزاد انزلی با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن همایشات منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

 

 

Share