پذیرش دادخواست‌های شورای حل اختلاف رشت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

الهیان، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان خبر داد: از تاریخ ۹۷/۳/۵ شهروندان گرامی رشت باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر رشت نسبت به ارائه دادخواست خود که در صلاحیت شورای حل اختلاف است اقدام نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجید الهیان معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان گیلان، از پذیرش همه دادخواست های در صلاحیت شورای حل اختلاف رشت از ۵ خرداد سال جاری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.

الهیان با اعلام این خبر افزود: از تاریخ ۹۷/۳/۵ شهروندان گرامی رشت باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر رشت نسبت به ارائه دادخواست خود که در صلاحیت شورای حل اختلاف است اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه نیاز به حضور دادخواست دهنده یا خواهان در مجتمع شورای حل اختلاف رشت نمی باشد اظهار داشت: با الکترونیکی شدن روند رسیدگی به پرونده ها، پس از ارائه دادخواست توسط خواهان، این دادخواست توسط مقام قضایی به صورت الکترونیکی به یکی از شعب شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد و در تمامی مراحل رسیدگی از طریق پیامک و درج در سامانه ابلاغ الکترونیک به اصحاب پرونده اطلاع رسانی می شود.

گفتنی است هنگام ارائه دادخواست، ثبت نام افراد در سامانه ابلاغ الکترونیک نیز در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام خواهد شد.

Share