نمی توان از حق طبیعی مردم برای داشتن امنیت معیشتی گذشت

استاندار گیلان در نشست مطالعه و بررسی پروژه راه آهن رشت – آستارا با بیان اینکه ملاحظات اجتماعی و توسعه‌ی محلی برایمان مهم است، گفت: اگر همگی به لحاظ فنی و اجرایی و با در نظرگرفتن ابعاد اجتماعی پروژه به اتفاق نظر استانی برسیم، یقینا رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی نیز همراهی و حمایت خواهند کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر مصطفی سالاری در این جلسه که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیران کل ذیربط و دست‌اندرکاران پروژه در محل دفتر کار استاندار برگزار شد، تأکید کرد: تصمیمات امروز ما، تأثیر مستقیم بر زندگی مردم گیلان بخصوص غرب گیلان و نسل آینده شان خواهد داشت، بنابر این کاری کنیم از ما به نیکی یاد شود.

وی با تاکید بر اینکه محاسن و معایب پروژه موشکافانه بررسی شود، خاطرنشان کرد: هر چه ریل راه آهن بر روی دامنه جانمایی شود و از جلگه دور شویم، علاوه بر اینکه مضرات کمتری برای مردم منطقه خواهد داشت، بر زیبایی و جلوه بصری آن نیز افزوده خواهد شد؛ تملک اراضی مردمی و صرفا تزریق نقدینگی کمک به آنها نیست و شغل محسوب نمی شود؛ باید ظرفیت های اقتصادی جدید پیش بینی کنیم.

*ملاحظات اجتماعی و توسعه‌ی محلی برایمان مهم است*

استاندار گیلان با بیان اینکه ملاحظات اجتماعی و توسعه‌ی محلی برایمان مهم است، گفت: اگر همگی به لحاظ فنی و اجرایی و با در نظرگرفتن ابعاد اجتماعی پروژه به اتفاق نظر استانی برسیم، یقینا رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی نیز همراهی و حمایت خواهند کرد. دکتر سالاری با بیان این مطلب که طبیعتا مردم برای جابجایی محلی و داخل استانی از راه آهن استفاده نمی‌کنند، تصریح کرد: کارکرد اصلی پروژه، ملی و محقق کننده ی کریدور شمال – جنوب است و طبیعتا اولویت سیاستگذاری دولت منطبق بر حمل و نقل بار خواهد بود.

* نمی توان از حق طبیعی مردم برای داشتن امنیت معیشتی گذشت*

وی توجه به ابعاد مختلف پروژه و میزان سود رسانی برای مردم استان را پراهمیت ارزیابی کرد و با بیان اینکه نمی توان از حق طبیعی مردم برای داشتن امنیت معیشتی گذشت، تاکید کرد: باید ببینیم به چه نحو می توانیم پروژه را پیش ببریم که کمتر کسی املاک یا اراضی خود را از دست دهد، کمتر شغلی تعطیل شود یا کمتر زمین مستعد برای بهره وری اقتصادی تملک شود.

*هنر ما در این است حتی اگر پروژه ۲۰ درصد گران تر اجرا شود، نفع مردم لحاظ گردد*

نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: هنر ما در این است حتی اگر پروژه گران تر اجرا شود، نفع مردم لحاظ گردد؛ باید ضمن کاهش موانع برای زندگی و معیشت مردم، روی ایجاد ظرفیت های جدید در حاشیه محل احداث راه آهن نظیر آب بندان ها مطالعه و بررسی کنیم؛ این پروژه و اعتبارات هزینه ای متعلق به ملت ایران است و باید به نحوی مدیریت شود که به رضایت عمومی منتهی گردد.

دکتر مصطفی سالاری اضافه کرد: باید به نحوی عمل کنیم که ضمن جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی و مخدوش شدن امنیت روحی و روانی مردم منطقه که جملگی غیرقابل جبران هستند؛ به بهبود وضعیت اقتصادی، معیشتی و اجتماعی  مردم کمک کنیم؛ اگر اینگونه عمل کنیم مردم نیز همراهی و تعامل خواهند داشت و نتایج بهتری حاصل می شود

Share