نتیجه امام خمینی معمم شد

سید احمد خمینی، فرزند سیدحسن خمینی و نتیجه امام (ره) صبح امروز همزمان با نیمه شعبان رسما لباس روحانیت موشید و معمم شد.

سید احمد خمینی، فرزند سیدحسن خمینی و نتیجه امام (ره) صبح امروز همزمان با نیمه شعبان رسما لباس روحانیت موشید و معمم شد.

Share