معافیت مالیاتی تجار فعال در منطقه ویژه اقتصادی آستارا | توسعه اقتصادی ایران و آذربایجان در سال‌های آتی

سالاری با بیان اینکه یک بحث مهم مربوط به معافیت های گمرکی است که این موضوع حل شدنی خواهد بود، افزود: یک موضوع دیگر متصل کردن بارانداز راه آهن آستارا-آستارا به منطقه ویژه اقتصادی بوده که در حال حاضر با کسب مجوزهای لازم نوید دهنده معافیت مالیاتی تجار فعال در منطقه ویژه اقتصادی است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مصطفی سالاری، استاندار گیلان در همایش تجاری نقشه راه آهن آستارا در تسهیل حمل و نقل بین المللی در کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب گفت: برای تسریع روابط خارجی و روابط ترانزیتی، تکمیل راه آهن شمال جنوب امری مهم بوده و راه‌آهن آستارا-آستارا قسمت مهمی از آن محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه راه آهن آستارا به رشت طبق توافق و مشارکت با جمهوری آذربایجان توسط این کشور اجرا می‌شود، گفت: برای راه‌آهن گام‌های متعددی مانند نشست امروز نیاز است.

سالاری با بیان اینکه یک بحث مهم مربوط به معافیت های گمرکی است که این موضوع حل شدنی خواهد بود، افزود: یک موضوع دیگر متصل کردن بارانداز راه آهن آستارا-آستارا به منطقه ویژه اقتصادی بوده که در حال حاضر با کسب مجوزهای لازم نوید دهنده معافیت مالیاتی تجار فعال در منطقه ویژه اقتصادی است.

وی همچنین ادامه داد: تجار فعال در منطقه ویژه اقتصادی از ترانزیت کالا، پردازش و انتقال آن ها از پرداخت عوارض گمرکی معاف خواهند شد.

استاندار گیلان گفت: گام اول مشارکت دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، راه آهن آستارا-آستارا بوده که توسط کشور آذربایجان انجام شد و در گام بعدی باید کریدور شمال جنوب و اتصال آن به راه آهن آستارا-رشت تکمیل شود.

سالاری افزود: گام بعدی تسهیل و تسریع این مسیر و توسعه بار اندازه فعلی آستارا برای ترانزیت به کشورهای غرب همچون آذربایجان و عراق برای کاهش هزینه‌ها است.

وی گفت: یکی از راه‌های کاهش هزینه‌ها استفاده از منطقه ویژه اقتصادی و الحاق آن به راه آهن است.

نماینده عالی دولت در گیلان در پایان گفت: با توجه به همکاری و وجود اراده میان روسای جمهور دو کشور، توسعه اقتصادی ایران و آذربایجان را در سال‌های آتی مشاهده خواهیم کرد.

Share