مدیر شبکه سه سیما منصوب شد | خداحافظی پورمحمدی با شبکه

علی اصغر پورمحمدی از شبکه سه سیما رفت و جای خود را به علی فروغی داد. علی فروغی با حفظ سمت این مسئولیت را برعهده گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر، علی فروغی رییس مرکز بسیج رسانه ملی با حکم معاون سیما به عنوان مدیر شبکه سه سیما منصوب شد.

علی اصغر پورمحمدی از شبکه سه سیما رفت و جای خود را به علی فروغی داد. علی فروغی با حفظ سمت این مسئولیت را برعهده گرفته است.

پورمحمدی در زمان ریاست محمد سرافراز به عنوان معاون سیما فعالیت داشت و با ریاست عبدالعلی علی عسکری و حضور مرتضی میرباقری در سمت معاونت سیما به شبکه سه رفت.

Share