ماجرای کتک خوردن یک فقیه برجسته از همسرش

چهار پنج نفر جمع شدند و خدمت شیخ جعفر کاشف الغطاء آمدند و گفتند: آقا ما داستانى شنیده‌‏ایم از خودتان باید بپرسیم، آیا همسر شما گاهى شما را مى‏زند؟! فرمود: بله، عرب است، قدرتمند هم هست، قوى‌البنیه هم هست، گاهى که عصبانى می‌‏شود، حسابى مرا می ‏زند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روزنامه کیهان در مطلبی نوشت: مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء از بزرگترین فقیهان عالَم تشیع بوده است، در حدی که علماى بزرگ شیعه از قول او نقل کرده‌‏اند که فرموده بود: اگر تمام کتاب‏هاى فقهى شیعه را در رودخانه بریزند و به دریا برود و شیعه دیگر یک ورق فقه دستش نباشد، من از اول تا آخر فقه شیعه را در سینه‌‏ام دارم، همه را بیرون مى‏‌دهم تا دوباره بنویسند. مرجع هم شده بود.

اهل علم و اصحاب سرّش فهمیدند که همسرش در خانه بداخلاقى مى ‏کند، ولى خیلى هم خبر از داستان نداشتند.

اینقدر در مقام جست‏‌وجو برآمدند تا به این نتیجه رسیدند که این مرد بزرگ الهى، این فقیه عالیقدر گاهى که به داخل خانه مى ‏رود، همسرش حسابى او را کتک مىزند.

یک روز چهار پنج نفر جمع شدند و خدمتش آمدند و گفتند: آقا ما داستانى شنیده‌‏ایم از خودتان باید بپرسیم، آیا همسر شما گاهى شما را مى‏زند؟!

فرمود: بله، عرب است، قدرتمند هم هست، قوى‌البنیه هم هست، گاهى که عصبانى می‌‏شود، حسابى مرا می ‏زند. من هم زورم به او نمىرسد.

گفتند: او را طلاق بدهید. گفت: نمی دهم. گفتند: اجازه بدهید ما زن‏هایمان را بفرستیم، ادبش کنند. گفت: این کار را هم اجازه نمی دهم. گفتند: چرا؟

گفت: این زن در این خانه براى من از اعظم نعمت‏هاى خداست، چون وقتى بیرون مىآیم و در صحن امیرالمومنین میایستم و تمام صحن، پشت سر من نماز می خوانند، مردم در برابر من تعظیم می کنند؛ گاهى در برابر این مقاماتى که خدا به من داده، یک ذرّه هوا مرا برمى ‏دارد، همان وقت می آیم در خانه کتک می خورم، هوایم بیرون مى ‏رود! این چوب الهى است، این باید باشد.

کتاب نفس؛ شیخ حسین انصاریان،ص ۳۲۸

Share