ساماندهی دو هزار و ۱۰۰ نیروی حجمی در شهرداری رشت

علوی با اشاره به مشکلات موجود برای نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری ابراز داشت: دو هزار و صد نفر در قالب ۱۳ شرکت حجمی در بخش خدمات شهری با شهرداری قرارداد دارند که از سالهای گذشته همواره با مشکلات مختلفی در شرح عملکرد و دریافت حقوق و مزایای خود دست به گریبان می باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به مشکلات موجود برای نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری ابراز داشت: دو هزار و صد نفر در قالب ۱۳ شرکت حجمی در بخش خدمات شهری با شهرداری قرارداد دارند که از سالهای گذشته همواره با مشکلات مختلفی در شرح عملکرد و دریافت حقوق و مزایای خود دست به گریبان می باشند.

سید امیرحسین علوی با ذکر این مسئله که بخش عمده ای از افعال یدی و سنگین مجموعه شهرداری بر دوش این نیروهای خدوم می باشد، تاخیر در دریافت حقوق و عدم دریافت مزایای بحق این پرسنل را امری غیرقابل قبول از دیدگاه عدالت محوری و اخلاق اسلامی دانست که متاسفانه در سالهای اخیر در شهرداری شاهد آن می‌باشیم.

رییس شورای اسلامی شهر رشت در این زمینه افزود متاسفانه به دلیل تعدد شرکتهای پیمانکار و حجم مسئولیتهای مختلف، شهرداری در نظارت بر عملکرد شرکتها کوتاهی کرده است و همواره شاهد اجحاف حقوق کارگران شرکتی در این مجموعه میباشیم.

وی ادامه داد با آغاز بکار شورای پنجم ساماندهی نیروهای حجمی همواره جزو دغدغه های اصلی همه اعضا محسوب میشد که با پیگیری های صورت گرفته و برگزاری چندین جلسه در کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی با دعوت از کارشناسان خبره در حوزه ثبت و فعالیت این قبیل شرکتها، کارشناسان حقوقی و مسئولین اداره کل کار و رفاه اجتماعی در جلساتی که با دستور ساماندهی نیروهای حجمی در آن صرفا به بررسی این مسئله پرداخته شد و هماهنگی با سازمان بازرسی و بررسی تجارب موفق سایر کلانشهرها در این زمینه، تاسیس یک شرکت سهامی خاص که سهام دار قالب آن مجموعه شهرداری می باشد به عنوان بهترین راهکار اتخاذ گردید و مراحل ثبت و تدوین اساس نامه آن در دستور کار قرار گرفته است.

Share