حضور نیروهای متخصص در روابط عمومی شورا، موجب بالندگی است

سید امیر حسین علوی گفت: اگر ارتباطات معقول و منطقی بر اساس ارزشهای جامعه و خواست شهروندان صورت گیرد، شاهد بازگشت اعتماد اجتماعی و در نتیجه مشارکت شهروندان در اداره شهر و توسعه همه جانبه شهر بویژه در بخش های اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت با حضور در بخش اداری روابط عمومی شورا، ضمن تقدیر از عملکرد این حوزه تاکید کرد: نامگذاری یک روز بنام روابط عمومی در جهان، نشان دهنده نقش خطیر روابط عمومی ها در اطلاع رسانی در سازمان ها ست و امید است روابط عمومی شورا همچنان پیشتاز برقراری ارتباط و تعامل بین شهروندان و نمایندگان خود در پارلمان محلی باشد و زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره شهر را بیش از گذشته فراهم آورد.

سید امیر حسین علوی افزود: اگر ارتباطات معقول و منطقی بر اساس ارزشهای جامعه و خواست شهروندان صورت گیرد، شاهد بازگشت اعتماد اجتماعی و در نتیجه مشارکت شهروندان در اداره شهر و توسعه همه جانبه شهر بویژه در بخش های اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود.

علوی، ضمن تقدیر از تک تک کارشناسان روابط عمومی شورا، ابراز کرد: توان و تخصص کارشناسان حاضر در روابط عمومی شورا قابل توجه است و همگرایی و تعامل خوب کارشناسان روابط عمومی با مدیر مجموعه موجب ارتقای عملکرد روابط عمومی شورای پنجم شده است.

گفتنی است، رئیس شورای شهر رشت به مناسبت روز روابط عمومی، با حضور در بخش اداری روابط عمومی شورا، با اهدای لوح تقدیر از تلاش های: سید پیام جعفری نیا، مدیر روابط عمومی، مهری شیرمحمدی، مسئول اخبار و رسانه روابط عمومی، سعید جعفری، مسئول فن آوری و سایت شورا، مینو پرتوی دیلمی، حسین شیرگیرکار، محمد رسول محمد پور، هاتف فرحناک و مهران تقوای معصومی از کارشناسان روابط عمومی و مراد ریحان: عکاس خبری تجلیل کرد.

Share