بیش از ۳۰ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است

خردادپور با بیان اینکه از ابتدا خرید برگ سبز چای تا کنون سی هزار و یکصد و پنجاه تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است، افزود: ارزش اقتصادی این میزان برگ سبز چای خریداری شده ۷۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌باشد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون سازمان چای کشور در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا، اظهار کرد: از ابتدا خرید برگ سبز چای تا کنون سی هزار و یکصد و پنجاه تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است.

گودرز خردادپور با بیان اینکه از این مقدار برگ سبز چای ۹۸ درصد درجه یک و مابقی درجه دو بوده است، افزود: ارزش اقتصادی این میزان برگ سبز چای خریداری شده ۷۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه این میزان برگ سبز چای خریداری شده توسط ۱۴۸ کارخانه چایسازی می باشد، تصریج کرد: هفت هزارتن چای خشک استحصال شده است پیش بینی می‌شود تا پایان برداشت برگ سبز چای با توجه به شرایط جوی ۱۱۰ هزار تن برگ سبز چای برداشت شود.

خردادپور در پایان با بیان اینکه کیفیت چای امسال با توجه به تولید انجام گرفته بی سابقه می باشد، گفت: سطح زیر کشت چای در حال حاصر ۲۱ هزار هکتار می باشد و بیش از ۴۵ هزار خانوار چایکار در این راستا مشغول به کار می‌باشند.

Share