برای مددجویان تحت پوشش فرصت‌های درآمدی و اشتغال پایدار ایجاد شود

رئیس خدمات مشاوره ای و مرکز مراقبت بعد از خروج زندان‌های استان گیلان گفت: باید تلاش کنیم تا انجمن حمایت از زندانیان آستارا با بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود، برای مددجویان تحت پوشش فرصت‌های درآمدی و اشتغال پایدار ایجاد کند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس خدمات مشاوره ای و مرکز مراقبت بعد از خروج زندان‌های استان گیلان با اشاره به نقش انجمن حمایت از زندانیان را در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیرگذار گفت: با توجه به نقشی که این انجمن در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد باید اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انجام شود تا جامعه از هزینه‌های آسیب‌های اجتماعی در امان بماند.

نصیری خواستار همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای استفاده از ظرفیت انجمن حمایت از زندانیان به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد در فعالیت‌های اجتماعی شد و افزود: باید تلاش کنیم تا این انجمن با بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود برای مددجویان تحت پوشش فرصت‌های درآمدی و اشتغال پایدار ایجاد کند.

وی همچنین ادامه داد: در حوزه های مددکاری و اشتغال زندانیان با جذب اعتبارات مختلف در طول سال همواره سعی در رفع مشکلات نموده و دریافت اعتبار ۱۰ میلیارد ریالی برای استان گیلان در دوسال ۹۵ و ۹۶ و در بحث آموزش خانواده‌ها با تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی در دستور کار قرار دارد.

رسیدگی به زندانیان باید در اولویت قرار گیرد

در ادامه دادستان شهرستان آستارا اظهار داشت: رسیدگی به زندانیان باید در اولویت قرار گرفته و مسائل حمایتی مربوط به انجمن حمایت از زندانیان با طرح مشکلات و رفع موانع مورد توجه قرار گیرند.

خانواده های زندانیان باید مورد حمایت قرار گیرند

سپس فرماندار آستارا گفت: خانواده های زندانیان همواره باید مورد حمایت قرار گیرند و انجمن حمایت از زندانیان با کمک دستگاه‌های مرتبط این مسئولیت را به نحو احسن انجام می دهند.

یونس رنجکش گفت: وظیفه انجمن حمایت از زندانیان، حمایت و صیانت این جامعه هدف از هنجارگریزی ها است و مهمترین شاخص در این حوزه بحث شفافیت سازمان‌های مردم‌نهاد و خاصه انجمن حمایت از زندانیان می باشد.

وی گفت تدوین برنامه مدون در سال ۹۷ نیاز به کار مستمر در این حوزه داشته تا بتواند عملکرد لازم را در این بخش استخراج کرد.

شهرستان آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان واقع است.

Share