بدهکارِ ناتوان از پرداخت بدهی در چه شرایطی حبس نمی‌شود؟

مطابق ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پرسش مخاطب وکیل‌‌آنلاین درباره چگونگی به حبس نرفتن بدهکاری که از پرداخت بدهی خود ناتوان است، این است:

با سلام. بنده مبلغی را به فردی بدهکار هستم. با توجه به شکایت طلبکار و ناتوانی بنده از پرداخت بدهی، راهنمایی کنید که چگونه می‌توانم مانع حبس رفتن خودم شوم.

پاسخ کارشناسان

مطابق ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
ضمناً در صورت پذیرش ادعای اعسار، مطابق ماده ۱۱ قانون موصوف در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
Share