باید دغدغه کارگران حجمی شهرداری برطرف شود | سهم ۵۱ درصدی شهرداری رشت از سهام کارخانه کودآلی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت با تاکید بر اینکه شرکت سهامی خاص شهرداری رشت باید دغدغه کارگران حجمی شهرداری رشت را برطرف کند بیان کرد: شرکتی که قرار است با این عنوان ثبت و فعالیت خود را آغاز کند باید دغدغه کارگران برطرف و خدمات رفاهی بیشتری به آنان ارائه شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فاطمه شیرزاد با اشاره به اعمال اصل ۴۴ قانون اساسی در دوران فعالیت شورای سوم رشت در بخش کارگری اظهار کرد: در شرایط فعلی یکسری سردرگمی ها درباره وضعیت کارگران و میزان پرداختی ها به آنان وجود دارد و باید میزان گستره فعالیت شرکت سهامی خاص شهرداری رشت کاملا مشخص شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت با تاکید بر اینکه شرکت سهامی خاص شهرداری رشت باید دغدغه کارگران حجمی شهرداری رشت را برطرف کند بیان کرد: شرکتی که قرار است با این عنوان ثبت و فعالیت خود را آغاز کند باید دغدغه کارگران برطرف و خدمات رفاهی بیشتری به آنان ارائه شود.

شیرزاد به سهم شهرداری رشت در کارخانه کوآلی اشاره کرد و گفت: ۵۱ درصد از سهام کارخانه کودآلی متعلق به شهرداری رشت بوده و این کارخانه در یک حوزه مشخص مشغول به فعالیت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای رشت بیان کرد: باید در زمان عقد قرار داد عنوان صحیح خدمتی برای کارگر مشخص و تا در زمان بررسی حقوق، مزایا و مباحثی از جمله سختی کار برای کارگران مشکلی ایجاد نشود.

Share