از پرداخت مبالغ میلیونی به کانال‌های استان‌های دیگر تا هزینه بابت خبرهایی که زمان و مکان مشخص ندارند!

زاهد گفت: با بیان اینکه پرداخت مبالغ میلیونی توسط شهرداری رشت به برخی از کانال‌ها که در استان‌های دیگر مشغول فعالیت هستند تعجب‌برانگیز است تصریح کرد: بر اساس فاکتورهای موجود به یکی از کانال‌های خبری که دریکی دیگر از استان‌های کشور فعال بوده بالغ‌بر ۶۰ میلیون تومان پرداخت‌شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرهام زاهد با اشاره به برخی از پرداختی‌های هنگفت به رسانه‌ها توسط شهرداری رشت در سال ۹۶ اظهار کرد: این‌گونه پرداخت‌ها باید بر اساس قانون و ضوابط مشخص انجام شود.

وی افزود: در سال ۹۶، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به رسانه‌ها پرداخت شد که از این مبلغ فقط ۳۵۰ میلیون تومان بابت چاپ آگهی، مزایده و غیره بوده است.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه پرداخت مبالغ میلیونی توسط شهرداری رشت به برخی از کانال‌ها که در استان‌های دیگر مشغول فعالیت هستند تعجب‌برانگیز است تصریح کرد: بر اساس فاکتورهای موجود به یکی از کانال‌های خبری که دریکی دیگر از استان‌های کشور فعال بوده بالغ‌بر ۶۰ میلیون تومان پرداخت‌شده است.

زاهد گفت: در بررسی مبالغ پرداختی به رسانه‌ها فاکتورهایی وجود داد که در آن بابت پوشش اخبار شورا و شهرداری رشت فاکتور صادرشده اما زمان و مکان خبر مربوطه مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه هرگونه پرداختی به رسانه‌ها باید بر اساس قانون و ضوابط انجام شود اظهار کرد: برخی از رسانه به‌طور ماهیانه از شهرداری پول دریافت می‌کنند و این مهم باید شفاف‌سازی شود.

Share