گزارش تصویری پاکسازی طبیعت از زباله یک روز پس از سیزده بدر

۱۴ فروردین ماه ۹۷ انجمن طرفداران توسعه انزلی با همکاری گروه‌های کوهنوردی چکاد و دامون انزلی، اهل رسانه و عکاسان انزلی، با احساس مسئولیت نسبت به طبیعت به جمع آوری زباله اقدام کردند.  

۱۴ فروردین ماه ۹۷ انجمن طرفداران توسعه انزلی با همکاری گروه‌های کوهنوردی چکاد و دامون انزلی، اهل رسانه و عکاسان انزلی، با احساس مسئولیت نسبت به طبیعت به جمع آوری زباله اقدام کردند.

 

Share