گزارش تصویری صید پره ماهیان استخوانی در انزلی

آیدین راستگو: صید پره یکی از قدی‌میترین روشهای صید ماهیان استخوانی است.

صیدگاه پره پاسداران بندرانزلی امروز در شرایطی روزهای پایانی صید خود را سپری می کند که صید چشم گیری نسبت به سالهای گذشته خود ندارد. صیدگاه پره بهترین روش صید ماهیان استخوانی می باشد که در این روش نقطه ای از دریا توسط تور پره محاصره شده و به صورت تدریجی به ساحل کشیده می شود که ماهیان در آن صید می شوند.  تور پره با ارتفاع حداکثر ۷ الی ۱۰ متر و طول ۱۰۰۰ متر که به وسیله قایق چوبی بزرگ در دریا ریخته و به وسیله وینچ به ساحل کشیده می شود. در گذشته عمل کشیدن تور توسط نیروی انسانی انجام می شد که اصلاحا به آن ورنه کشی می گفتند.

Share