گزارش تصویری بازدید مسئولان از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان

استاندار گیلان و معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور از مراحل احداث فاز ۲ و بهینه سازی فاز ۱ تصفیه خانه بزرگ آب گیلان بازدید کردند و همچنین نشست با مدیران آب استان در همین محل برگزار شد.

استاندار گیلان و معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور از مراحل احداث فاز ۲ و بهینه سازی فاز ۱ تصفیه خانه بزرگ آب گیلان بازدید کردند و همچنین نشست با مدیران آب استان در همین محل برگزار شد.

Share