چهارقلو‌های لنگرودی در رشت متولد شدند

چهارقلو‌های لنگرودی در بیمارستان الزهرا رشت متولد شدند؛ پدر این نوزادان ۳۲ساله و مادر۲۷ ساله است و این زوج دارای یک پسر ۱۰ساله هم می باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، چهارقلو‌های لنگرودی در بیمارستان الزهرا رشت متولد شدند.

پدر این نوزادان ۳۲ساله و مادر۲۷ ساله است و این زوج دارای یک پسر ۱۰ساله هم می باشند. دوقل از این نوزادان پسر و دوقل هم دختر هستند.

چهارقلوهای به دنیا آمده ۶۰۰الی۷۰۰ گرم وزن دارند و به دلیل نارس بودن در دستگاه نگهداری می شوند.

این زایمان به شیوه سزارین انجام شده است.

پدر نوزادان کاسب با وانت است و برای تامین هزینه بیمارستان دچار مشکلات اساسی است.

Share