وحدت فرماندهان ارشد ارتش و سپاه گیلان به روایت تصویر

به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران سردار عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان با همراهی جمعی از فرماندهان سپاه با دریادار دوم عرشه و ستاد احمدرضا باقری فرمانده ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا(ع) دیدار کرد.

به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران سردار عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان با همراهی جمعی از فرماندهان سپاه با دریادار دوم عرشه و ستاد احمدرضا باقری فرمانده ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا(ع) دیدار کرد.

Share