مجید هاشم پور سرپرست حوزه استاندار شد

مصطفی سالاری استاندار گیلان طی حکمی مجید هاشم پور را به سمت سرپرست حوزه استاندار منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان طی حکمی مجید هاشم پور را به سمت سرپرست حوزه استاندار منصوب کرد.

در حکم دکتر مصطفی سالاری استاندار گیلان خطاب به مجید هاشم پورآمده است :

باتوجه به تجارب و سوابق جنابعالی به موجب این حکم، به عنوان “سرپرست حوزه استاندار”منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، ضمن برنامه‌ریزی دقیق و منسجم و انتظام بخشی به اقدامات و پیگیری‌ها و رصد منظم تصمیمات و ارجاعات و ساماندهی امور در راستای تحقق اهداف، در انجام امور محوله موفق باشید.

گفتنی است پیش از این دکتر حسن تاجیک این سمت را عهده دار بود.

Share