ماجرای مشاور دیپلمه‌ای در رشت که متخصص همه امور است

افرادی که با سطح سواد دیپلم هم سرپرست یک هیات ورزشی هستند و هم مشاور اجرایی و پارلمانی چندین نماینده و مدیرعامل شرکت و باشگاه!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آقازدگی پدیده‌ای است که در کل کشور سابقه‌ای درخشان دارد! آقازاده‌ها به گفته‌ی خود دارای ژنی خوب و متفاوت از سایر مردم هستند! ژنی که سبب می شود فرد با کمترین زحمت ممکن، به بهترین امکانات، شهرت، ثروت و حتی قدرت دست یابد. هر چقدر خود «آقا»‌ها در ساختار سیاسی و اقتصادی تمایل به در چشم نبودن و حتی بعضا پنهان‌کاری دارند، آقازاده‌ها تمایل به نمایش خود دارند.

آقازادگی گویا اینروزها بهترین شغل دنیاست چون آنها نیازی ندارند به دانشگاه بروند و علم و تخصص خاصی کسب کنند بلکه بصورت خودکار منش علمی در آن‌ها وجود دارد و در حوزه‌های مختلف ورزشی، سیاسی، اجتماعی و سایر موارد صاحبنظر و متخصص هستند.

استان گیلان نیز از این دست آقازاده‌ها کم ندارد. افرادی که با سطح سواد دیپلم هم سرپرست یک هیات ورزشی هستند و هم مشاور اجرایی و پارلمانی چندین نماینده و مدیرعامل شرکت و باشگاه!  اینکه یک نفر با مدرک دیپلم چگونه این همه توانایی کسب کرده که در همه جا به عنوان مشاور و مدیر اجرایی معرفی شود خود جای سوال است!

با این همه افراد تحصیل کرده و متخصص، آیا مسئولان عاشق چشم و ابروی چنین افرادی هستند که بزرگترین کار زندگی شان بروز کردن اینستاگرام و حضور نمادین در جلسات بوده یا اینکه قضیه چیز دیگری است؟

نمایش، ظاهرسازی و دروغ‌های پی‌درپی، چاپلوسی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت، سخن چینی و حرفهای خاله زنکی پشت سر افراد موفق، وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها و سقوط کارآمدی تنها چند نمونه از پیامدهای اعطای مسئولیت بزرگ به چنین افراد کوچکی است.

اگرچه این انتقاد به خود افراد هم وارد است که چرا وقتی در زمینه ای تخصصی ندارد، مسئولیت قبول می‌کنند اما انتقاد جدی‌تر را باید به سمت مدیران و نمایندگانی نشانه گفت که با انتخاب اینگونه افراد ضعیف و بی‌سواد به عنوان مشاور پارلمانی و اجرایی به دنبال اهدافی هستند که در آن هیچ خیری برای مردم نیست.

Share