فیلم: گلایه بانوی رودباری از گردشگران و انتقاد از مسئولان

فروزان یکتائی: در جوار رودخانه سفیدرود دشتهای وسیع کلزا طبیعت چشم نوازی را ایجاد کرده‌اند.

اسطلخ‌جان رودبار اگرچه با عنوان «روستای بدون بیکار» نام آن از سال گذشته بر سر زبانها افتاده اما طبیعت بکر و چشم نواز آن در فصل بهار چشمان مسافران و گردشگران را به خود خیره می‌کند. زمین‌های زرد رنگ دانه روغنی «کلزا» که توسط کشاورزان زحمتکش کشت شده در کنار دشتهای سبز رنگ، بوم نقاشی خداوند است. اما در کنار این همه زیبایی بی‌توجهی گردشگران به طبیعت منطقه و حضور با خودرو در دشت آنهم درحالی که از آنها خواسته شده «با خودرو وارد چمن نشوند» همراه با روشن کردن آتش گلایه مردم بومی منطقه را در پی داشته است.

Share