طبیعت چشم نواز دشتهای کلزای رودبار در آئینه تصویر

در جوار رودخانه سفیدرود و در شهرهای توتکابن و رستم آباد رودبار دشتهای وسیع کلزا که توسط کشاورزان کشت شده اند طبیعت چشم نوازی را ایجاد کرده‌اند.

کلزا (Brassica napus)، یکی از گیاهان دانه‌روغنی مهم در مناطق معتدل بوده و دارای طیف نسبتاً وسیعی از سازگاری اقلیمی است. روغن کلزا به علت اینکه دارای اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول است از کیفیت تغذیه‌ای بالایی برخوردار می‌باشد. امروز کمتر فردی است که از کنار دشت‌های زیبای کلزای شهرستان رودبار در شهرهای رستم آباد، شیرکوه و توتکابن عبور کند و از دیدن این همه زیبایی لذت نبرد.

Share