سد سفیدرود ۱۲۰ میلیون مترمکعب کاهش آب دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت: میزان ذخیره آب سد سفیدرود حدود ۸۳۰ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا کاظم لطفی،گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته،برنامه رها سازی آب سد سفیدرود ۱۶ اردیبهشت ماه خواهد بود.

وی افزود: کشاورزان از ظرفیت بارش‌های داخل جلگه و منابع آبهای زیرزمینی و سطحی استفاده بهینه را در جهت شخم و عملیات کشت تا زمان رها سازی آب سد سفیدرود داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان اعلام کرد: در حال حاضر میزان ذخیره آب سد سفیدرود حدود ۸۳۰ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب کاهش را نشان میدهد.

وی تصریح کرد: بعد از سرریز سد سفیدرود نیازمند ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب به سد را داریم.

Share