تصاویری زیبا از بارش برف بهاری در ارتفاعات آستارا

نفوذ سامانه بارشی و کاهش دما سبب شد که شامگاه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ برخی ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان گیلان از جمله روستاهای آق چای، حیران، ونه بین شهرستان آستارا شاهد بارش برف در فصل بهار باشند.

نفوذ سامانه بارشی و کاهش دما سبب شد که شامگاه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ برخی ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان گیلان از جمله روستاهای آق چای، حیران، ونه بین شهرستان آستارا شاهد بارش برف در فصل بهار باشند.

Share