تبدیل ساحل آلالان اسالم به محل دپوی زباله

تصاویر مربوط به ساحل آلالان واقع در محدوده خلیف آباد اسالم شهرستان تالش است که پس از تبدیل شدن بخشی از ساحل به محل دپوی زباله مابقی نیز به این شکل در آمده است. این ساحل محل زندگی مرحوم جلال ال احمد در زمان تبعید و محل گردش و تفریح ساکنین بومی آن بوده که […]

تصاویر مربوط به ساحل آلالان واقع در محدوده خلیف آباد اسالم شهرستان تالش است که پس از تبدیل شدن بخشی از ساحل به محل دپوی زباله مابقی نیز به این شکل در آمده است. این ساحل محل زندگی مرحوم جلال ال احمد در زمان تبعید و محل گردش و تفریح ساکنین بومی آن بوده که در حال حاضر به دلیل برداشت بی رویه شن و ماسه و دپوی زباله تخریب شده است.

Share