با زمین غریبه نباشیم

در آستانه سیزده بدر که به عنوان روز طبیعت نامگذاری شده طرح آموزش پاکسازی و جمع آوری زباله‌ها به مسافرین نوروزی گیلان توسط موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما انجام گرفت.

در آستانه سیزده بدر که به عنوان روز طبیعت نامگذاری شده طرح آموزش پاکسازی و جمع آوری زباله‌ها به مسافرین نوروزی گیلان توسط موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما انجام گرفت.

Share