استدلال‌های عوام فریبانه یا ناشی از علم و اطلاع از نظام بودجه بندی است یا در جهت ترور و تخریب

جعفرزاده نوشت: اینگونه استدلال های عوام فریبانه یا ناشی از علم و اطلاع از نظام بودجه بندی است که توصیه می گردد قبل از آلوده کردن فضای رسانه از نظرات کارشناسان خبره متخصص مرتبط استفاده نمایند و یا اگر مغرضانه و کینه توزانه و در جهت ترور و تخریب است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی نوشت:

متأسفانه تحلیل و نتیجه گیری اشتباه و گمراه کننده در یکی از رسانه های محلی در رابطه با مصاحبه و یا اعلام نظر اینجانب در رابطه با عوارض سفر خارجی ضرورت ایجاد نمود تا توضیحات لازمه را بشرح ذیل ارائه نمایم:
در آذرماه هر سال مطابق قانون اساسی دولت‌ها سند درآمد و هزینه سال بعد را جهت اخذ مجوز و یا به عبارتی تصویب آن به مجلس شورای اسلامی با عنوان لایحه بودجه ارائه می نمایند و تعدادی از نمایندگان مطابق آئین نامه داخلی مجلس در قالب کمیسیون تلفیق بودجه انتخاب می شوند تا لایحه ارائه شده از سوی دولت را بررسی و به صحن مجلس جهت تصویب نهایی ارایه نمایند. عمدتاً سابقه سنواتی نشان داده که مجلس هیچگاه درآمد دولت را کاهش نمی دهد. به دلیل اینکه معادل آن هم می بایست هزینه دولت را کاهش دهد به عبارتی خدمتی که دولت مد نظر دارد برای مردم انجام دهد در صورت حذف و یا کسر بخشی از درآمد، معادل ارزش آن رقم خدمت به مردم آسیب می رسد و یا میزان خدمت کاهش می یابد. بنابراین کسر هر میزان از درآمد دولت معادل آن خسارت افزون تری برای مردم است و این رویه (کاهش درآمد) معمولا عرف نیست مگر در موارد اضطرار و حساس ملی، برای روشن شدن مسئله مثال تقریبی را ارائه می نمایم: فرض شود دولت مجموعا صد واحد درآمد با مقادیر متفاوت در تعدادی ردیف پیش بینی نموده و از آنجائیکه بودجه سند هزینه و درآمد دولت است دولت مثلا معادل یکصد واحد هم بالفرض در تعدادی دیگر ردیف هزینه را مجموعا ارائه می نماید و اگر کمیسیون تلفیق فرضا معادل ۱۵ واحد از درآمد را تائید نکند یا باید درآمد دیگری لحاظ و جبران نماید یا معادل آن از هزینه کاهش دهد که در هر دو صورت تقریبا نشدنی و ناممکن است و اتفاقا در گزارشی که اخیرا از عملکرد بودجه ۹۶ و مقایسه ان با بودجه ۹۵ ارایه کردم مستندا اثبات نمودم که ورودهای اینچنینی مجلس عمدتا ایجاد مشکل به انحای مختلف نموده و تبعات خسارت باری را به اقتصاد کشور وارد نموده است. اتفاقاً در لایحه بودجه جنجالی سال ۱۳۹۷ که یکی از دلایل آن سیاست شفاف سازی دولت بود و برای اولین بار در تاریخ بررسی بودجه، مردم از اجزای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مطلع شدند و از طریق رسانه ها و فضای مجازی نظر مردم اخذ و سعی شد بخش اعظمی از نظرات مردم در تصویب بودجه لحاظ شود. عمده اعتراضات در ابتدا بر روی عوارض سفر متمرکز شده بود که دولت اصرار به حفظ لایحه داشت و در صورت حذف تمام عوارض معینه برای سفر معادل آن از خدمت به ملت هم در یک یا چند ردیف بودجه می بایست حذف می شد که بعد از بحث و بررسی های مفصل مقرر شد عوارض سفر زیارتی حذف یا کمتر لحاظ گردد ولی اجماع بر حذف عوارض سفر سیاحتی نبود. نکته ای که در تحلیل مغلطه آمیز و شاید مغرضانه یکی دو رسانه مشاهده شد، اینکه عدم امکان حذف یا کسر عوارض سفر سیاحتی و حتی مخالفت با حذف عوارض سفر سیاحتی اقدامی به نفع دولت است و مضحک تر اینکه عنوان شده رأی از مردم و اقدام به نفع دولت صورت پذیرفته و طبیعی است که کلیه درآمدهای دولت در خزانه تجمیع و مطابق بودجه مصوب در جهت رفاه و حل مشکل مردم هزینه می گردد و ریالی به جیب دولت و رئیس دولت واریز نمی شود و اینگونه استدلال های عوام فریبانه یا ناشی از علم و اطلاع از نظام بودجه بندی است که توصیه می گردد قبل از آلوده کردن فضای رسانه از نظرات کارشناسان خبره متخصص مرتبط استفاده نمایند و یا اگر مغرضانه و کینه توزانه و در جهت ترور و تخریب است که آرزو و دعا می کنم خداوند باری تعالی آنان را به راه راست هدایت نماید.
در پایان متذکر می گردد بحث های تخصصی در این مجال کوتاه شاید نتواند بدقت تبیین گردد و چه بهتر اینکه قبل از رسانه ای شدن حداقل سؤال شود و پاسخ آن منعکس گردد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی
نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی

Share