فیلم: آماده‌سازی شالیزارهای روستای کپورچال بندرانزلی

همزمان با بهار فرایند آماده‌سازی شالیزارهای برنج در اراضی کشاورزی روستای کپورچال بندرانزلی آغاز شد.

همزمان با بهار فرایند آماده‌سازی شالیزارهای برنج در اراضی کشاورزی روستای کپورچال بندرانزلی آغاز شد.

Share