گزارش تصویری لحظه تحویل سال در جوار گلزار شهدای لنگرود

صدها نفر از مردم لنگرود با حضور بر سر سفره هفت‌سین و در جوار مزار شهدا در لحظه تحویل سال گردهمایی معنوی را رقم زدند.  

صدها نفر از مردم لنگرود با حضور بر سر سفره هفت‌سین و در جوار مزار شهدا در لحظه تحویل سال گردهمایی معنوی را رقم زدند.

 

Share