گزارش تصویری شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج جام خزر

شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر با حضور ۸۰۰ شطرنجباز از ۲۶ کشور به میزبانی منطقه آزاد انزلی آغاز شد.

شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر با حضور ۸۰۰ شطرنجباز از ۲۶ کشور به میزبانی منطقه آزاد انزلی آغاز شد.

Share