گزارش تصویری دیدار ملوان انزلی و ایرانجوان بوشهر

ملوان بندر انزلی در دیدار هفته بیست و هفتم، از تیم ایرانجوان بوشهر پذیرایی کرد و در نهایت با یک تساوی دیگر به کار خود پایان داد.

ملوان بندر انزلی در دیدار هفته بیست و هفتم، از تیم ایرانجوان بوشهر پذیرایی کرد و در نهایت با یک تساوی دیگر به کار خود پایان داد.

Share