گزارش تصویری جشنواره زبان مادری در رشت

همزمان با نامگذاری۲۱ فوریه به نام روز جهانی زبان مادری، چهارمین جشنواره زبان مادری در محل برگزاری همایش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان برگزار شد.

همزمان با نامگذاری۲۱ فوریه به نام روز جهانی زبان مادری، چهارمین جشنواره زبان مادری در محل برگزاری همایش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان برگزار شد.

Share