هیچ راهی برای شکست دادن بن‌بست‌های موجود جز گفت‌وگو نداریم

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: ما باید به سمت گفت‌وگوی ملی میان همه نخبگان و همچنین شنیدن صدای مردم و عمل کردن به درخواست‌ها و مطالبات آن برویم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی جنتی در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص لزوم انجام گفت‌وگوی ملی گفت: انجام گفت‌وگوی ملی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در شرایط کنونی برای ایران است.

وی با بیان اینکه هیچ راهی برای شکست دادن بن‌بست‌های موجود جز گفت‌وگو نداریم، اظهار داشت: این گفت‌وگوها باید در میان نخبگان میان حکومت، نخبگان خارج از حکومت، شخصیت‌های دانشگاهی و شخصیت‌های روحانی در راستای ایجاد یک آشتی ملی میان نیروهای مختلف صورت بگیرد تا بتوانیم انسجام و اتحادمان را حفظ کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: اگر در داخل کشور انسجام خود را حفظ کنیم به هیچ وجه، هیچ کشوری در منطقه یا خارج از منطقه نمی‌تواند ایران را تهدید کند اما اگر در درون دچار گسست شویم – که متاسفانه برخی از این گسست‌ها را در گوشه و کنار کشور مشاهده می‌کنیم – قطعا آسیب خواهیم خورد.

جنتی انجام گفت‌وگو در سطوح و موضوعات مختلف را یک ضرورت برشمرد و تصریح کرد: ما باید به سمت گفت‌وگوی ملی میان همه نخبگان و همچنین شنیدن صدای مردم و عمل کردن به درخواست‌ها و مطالبات آن برویم.

وی در پاسخ به این سوال که نارضایتی‌های اخیر در کشور تا چه اندازه به خاطر عدم گفت‌وگوها میان جریان‌های سیاسی است؟ خاطرنشان کرد: یک بخش کوچکی از نارضایتی‌های اخیر به خاطر عدم گفت‌وگو میان جریان‌ها است. نارضایتی‌های کنونی، نارضایتی‌های انباشته از گذشته است که دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم دارد.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در حوزه مسائل سیاسی تا زمانی که نتوانیم بنشینیم و با یکدیگر حرف بزنیم و حرف‌های یکدیگر بشنویم و همچنین منافع ملی را بر منافع شخصی، گروهی، باندی و جناحی ترجیح ندهیم، مشکلات در این حوزه حل نمی‌شود.

Share