نرده های بی.آر.تی رشت بر اساس طرح جامع حمل و نقل جمع آوری شد!

جمشیدپور با اشاره به جمع آوری نرده های ویژه عبور اتوبوس های بی.آر.تی در این کلانشهر گفت: این اقدام بر اساس طرح جامع مصوب شورای عالی ترافیک کشور انجام شده و کاملاً قانونی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت با اشاره به جمع آوری نرده های ویژه عبور اتوبوس های بی.آر.تی در این کلانشهر گفت: این اقدام بر اساس طرح جامع مصوب شورای عالی ترافیک کشور انجام شده و کاملاً قانونی است.

فرامرز جمشیدپور افزود: طرح جامع حمل و نقل در سطح کلان پس از هشت سال، امسال مصوب شد و بر این اساس، کلانشهر رشت بایستی تا سال ۱۴۰۵ نسبت به راه اندازی بی.آر.تی اقدام کند.
وی با اشاره به این مطلب که نصب نرده های ویژه عبور اتوبوس های این خط در کلانشهر رشت در زمان خود بر اساس مصوبه انجام گرفت، اظهار کرد: اما بر اساس مصوبه جدید شورای عالی ترافیک، نسبت به جمع آوری آنها اقدام شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت خاطر نشان کرد: همچنین بر اساس این مصوبه، کلانشهر رشت تا سال ۱۴۰۰ بایستی پنج خط ویژه داشته باشد که خط ویژه نیازی به نرده های نصب شده، ندارد و تنها بی.آر.تی نیاز به جداکننده دارد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به امنیت جان مردم خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس گزارش پلیس مبنی بر تصادفات منجر به فوت پس از ایجاد نرده های ویژه بی.آر.تی در این مسیر، این امر می تواند دلیل دیگری برای جمع آوری نرده ها در مسیر میدان فرهنگ تا حشمت باشد.
به گفته جمشیدپور، نرده ها در مسیر میدان فرهنگ تا حشمت جمع آوری شده و برنامه دیگری برای جمع آوری نرده ها در سایر مسیرها نداریم و در مجموع، ۲ هزار و ۸۰۰ متر نصب نرده در کلانشهر رشت داشتیم که ۸۰۰ متر آن جمع آوری شده است.
وی با تاکید بر این مطلب که شهرداری با جمع آوری این نرده ها هزینه ای متحمل نشده، یادآور شد: ایستگاه های سرپوشیده جمع آوری شده، به ایستگاه مسکن مهر که مورد تقاضای مردم آن منطقه بوده، منتقل و در آنجا نصب می شود و نرده ها نیز در طرح استخر عینک، مورد استفاده قرار می گیرند.


وی در پاسخ به سؤال مبنی بر انتشار برخی آمارها در فضای مجازی در رابطه با هزینه های هنگفت برای نصب این نرده ها در زمان قبلی و نیز خسارت های وارده برای جمع آوری این نرده ها در زمان کنونی گفت: شهرداری رشت برای نصب نرده ها در مسیر میدان حشمت تا فرهنگ، ۶۰۰ میلیون تومان و علاوه بر این مسیر به اضافه سایر مسیرها در مجموع برای ۲ هزار و ۸۰۰ متر نرده، کمتر از ۲ میلیارد تومان هزینه کرده که بر اساس توضیحات داده شده، شهرداری با جمع آوری این نرده ها، هیچ هزینه ای را متحمل نشده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت همچنین درباره فعالیت اتوبوس ها در مسیر جمع آوری نرده های بی.آر.تی خاطرنشان کرد: اتوبوس ها مانند روزهای گذشته به فعالیت خود ادامه می دهند، اتوبوسی در این مسیر کاهش نمی یابد و برای افزایش اتوبوس ها در این مسیر نیز برنامه داریم.
نرده های ویژه عبور اتوبوس های بی.آر.تی از پنجشنبه شب تا صبح دیروز (جمعه) در مسیر میدان فرهنگ تا میدان حشمت منتهی به پیاده راه فرهنگی رشت، از سوی شهرداری کلانشهر رشت جمع آوری شد. رشت حدود ۷۰۰ هزار نفر جمعیت ثابت دارد که به طور متوسط ، این تعداد در طول روز به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می رسد.

Share