مگر رشت سر گردنه است که عده ای مثل راهزن و زورگیر، زحمت کارگران را تصاحب کنند؟

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت افزود: در یکی از بازدیدها، فردی به نمایندگی از شرکت خدماتی پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری رشت از نگهبانان زحمتکش یکی از بخش های خدماتی پول زور دریافت می کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد حسن علیپور طی گفتگویی با حرف تازه اظهار داشت: در روزهای گذشته بازدیدی از برخی اماکن خدماتی شهر رشت صورت گرفت که متاسفانه در این بازدیدها باز هم با مورد تاسف باری مواجه شدیم.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت افزود: در یکی از بازدیدها، فردی به نمایندگی از شرکت خدماتی پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری رشت از نگهبانان زحمتکش یکی از بخش های خدماتی پول زور دریافت می کرد و به آنها می گفت شما خودتان از مردم پول بگیرید.

محمد حسن علیپور در انتقادی شدیداللحن، بیان داشت: برخی از کسانی که در مقابل فجایع تاسف بار کارگری در رشت چشم و زبانشان را بسته اند قطعا کور و لال نیستند پس شاید منافعشان با باز شدن زبانشان به خطر می افتد که کلامی حرف نمی زنند.

وی تصریح کرد: مردم ایران انقلاب کردند تا این نظام حامی فرودستان و پابرهنگان باشد. حال در نظام جمهوری اسلامی کسانی با وقاحت تمام به خود اجازه می دهند در روز روشن پول زور از کارگران دریافت نمایند.

دست زیاده خواهان را از سفره کارگران کوتاه خواهم کرد

علیپور خاطر نشان کرد: تا زمانی که بنده در این نظام به عنوان خادمی کوچک در شورای اسلامی شهر رشت حضور دارم اجازه نخواهم داد احدی به حقوق کارگران دست درازی کند و دست زیاده خواهان را از سفره کارگران کوتاه خواهم کرد و پای تمام حواشی و تبعات آن می ایستم.

عضو پنجمین دوره شورای اسلامی کلانشهر رشت با اشاره به اینکه این کارگران حقوق ناچیزی دریافت می کنند تصریح کرد: در مواردی گزارش شده است که این افراد از حقوق ماهانه کارگران، بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و حتی بیشتر این مبلغ را به زور دریافت می کنند.

علیپور افزود: مگر رشت سر گردنه شده است که در روز روشن عده ای مثل راهزن و زور گیر، دار و ندار و زحمت کشیده کارگران را تصاحب کنند؟

شهردار برخورد قاطع داشته باشد / مراتب را به اطلاع بازرسی استان خواهم رساند

وی با اعلام اینکه موضوع به اطلاع شهردار رشت رسیده است اظهارداشت: در صورتیکه شهردار رشت برخورد قاطعی با این تخلفات نداشته باشد قطعا شورا مسیر دیگری را در پیش می گیرد که تبعات آن دامنگیر شهردار خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت در پایان اعلام کرد: مراتب را به اطلاع بازرسی استان خواهم رساند و از مجرای قانونی برای احقاق حقوق کارگران تمام توان خود را به کار خواهم بست و تکلیف این ماجرا را روشن خواهم کرد.

Share