فعال شدن کارگروه سازگاری با کم آبی | تدوین راه حل‌های جایگزین برای معیشت کشاورزان

وزیر نیرو گفت: کارگروه ملی برای سازگاری با کم آبی پس از دو ماه کار فشرده دستگاه‌های مرتبط با آب و همکاری نزدیک با تعدادی از استانداران تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، رضا اردکانیان گفت: هیئت وزیران شب گذشته تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی را به تصویب رساند که ریاست این کارگروه به عهده وزیر نیرو و اعضای آن، معاونان سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای جهاد کشاورزی، کشور و صنعت و معدن و تجارت است.
وی گفت: اصل موضوع این است که این پیام منتقل شود که اولا کم آبی یک موضوع مستمر در کشور ماست و این گونه نیست که آن را موقتی بدانیم بنابراین ابتدا در سطح سازمان های دولتی و بعد در سایر بخش ها و قوا و در نهایت مصرف کنندگان محترم برنامه متناسب و سازگار طراحی و اجرا شود.
اردکانیان افزود: اساس این مصوبه همکاری نزدیک تر و بیشتر دستگاه های دولتی است که ضمن تاکید بر وظایف ذاتی دستگاه ها چهار موضوع برای این کارگروه تعریف شده است.
وی گفت: ابتدا تدوین و تعیین مبانی ناظر بر توزیع کم آبی بین بخش های مختلف است که بر این اساس همه حق آبه ها و تخصیص های بخش های مختلف شرب، بهداشت، صنعت، کشاورزی و محیط زیست گرچه محترم است ولی این حق آبه ها برای سال هایی بوده که بارش طبیعی و نرمال دارند.
وزیر نیرو افزود: از ابتدای مهر (شروع سال آبی جاری) تا امروز میزان بارش ها به گونه ای است که حدود ۵۰ درصد کمتر از پارسال و ۵۰ درصد کمتر از میانگین دراز مدت بوده بنابراین امسال، سال کم آبی است به همین دلیل این کم آبی باید به شکل منطقی بین بخش های مختلف تقسیم شود و برای تدوین اصول آن این کارگروه باید کار کند.
اردکانیان گفت: وظیفه دوم کارگروه این است که وقتی مبانی تدوین شد در استان ها، استانداران به عنوان نماینده دولت با همکاری نزدیک با دستگاه های مسئول، دست به کار شوند و برای احتمال کاهش آب برنامه ریزی کنند و روش های قابل قبولی را برای این وضعیت تعیین کنند چون احتمالا سهم آب برخی از بخش ها کاهشی بیش از متعارف امسال پیدا می کند که باید برای آن برنامه ریزی کنند.
وی افزود: در همه استان ها شورای حفاظت منابع آب براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۸۷ تشکیل شده است در مصوبه دیشب هیئت وزیران تصمیم گرفته شد روسای سازمان برنامه و بودجه هر استان و مدیرکل صنعت و معدن و تجارت استان به ترکیب شورای حفاظت منابع آب اضافه شوند و این شورا با مدیریت استاندار، برنامه ریزی لازم را انجام دهند و اگر منابع مالی نیز نیاز داشتند و منابع موجود کافی نبود از منابع استان با صلاحدید هیئت دولت استفاده شود.
وزیر نیرو از جمله دیگر وظایف کارگروه ملی برای سازگاری با کم آبی را همکاری و هماهنگی با جهادکشاورزی برای برنامه ریزی و اعمال انطباق الگوی کشت در مناطق مختلف برشمرد و گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و وظایف کارگروه به صورت مستمر و دائمی خواهد بود.
اردکانیان ادامه داد: اگر جامعه را با کمک مردم از بد مصرف کردن خارج کنیم قطعا شرایط مناسب تری خواهیم داشت و واقعیت این است که درگیر بد مصرفی هستیم، به عنوان مثال وزیر جهادکشاورزی سیاست های ممنوعیت و محدودیت کشت برنج به جز استان های گیلان و مازندران را با همکاری نمایندگان دولت در استان ها برنامه ریزی و اعمال می کند البته راه حل های جایگزین برای معیشت کشاورزان طراحی خواهد شد و کارگروه هم وظیفه پشتیبانی از تدابیر استان ها و نظارت بر کار آنها را خواهد داشت.
وی گفت: شیوه های دیگر نیز از جمله کاهش آب مصرفی در برنامه های فضای سبز شهرها با انتخاب الگوی مناسب تر برای تامین آب فضای سبز درنظر گرفته شده است که با همکاری شهرداری ها و شوراها اجرا می شود.

Share