ساخت یادمان دکتر حشمت و حماسه پیلِ داربن از اولویتهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز در سال ۹۷

رسولی ساخت یادمان دکتر حشمت و حماسه پیلِ داربن را از اولویت های عمرانی سازمان سیما، منظر و فضای سبز دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون عمران و توسعه سه شنبه ۸ اسفند در تالار شورا با دستور تعیین اولویتهای بودجه عمرانی سال ۹۷ سازمانهای شهرداری رشت برگزار گردید.

رییس کمیسیون عمران با اشاره به رویکرد این کمیسیون در اولویت بندی بودجه عمرانی سازمانها و مناطق مختلف شهرداری، اتخاذ این سیاست را با بهره گیری از نظرات کارشناسان راهکاری جهت مدیریت هزینه و رویکردی مثبت برای برنامه ریزی صحیح جهت اجرای پروژه های ضروری دانست و خواستار توجه و همکاری مدیران در این حوزه شد.

رسولی با اشاره به دوگانگی تفسیر قانون و برداشتهای متفاوت از آن در موضوعاتی همچون معافیت مالیاتی سازمانهای خدماتی خواستار رسیدگی مسئولین و متولیان امر در این قبیل موارد شد.

وی با ذکر این موضوع که بسیاری از بازارچه های شهری شرایط مناسبی را نداشته و به دلیل عدم مکان یابی کارشناسی فاقد بستر مناسب برای ارائه خدمات به شهروندان هستند با پیشنهاد تخصصی کردن بازارچه ها در مورد فروش کالاهای مشخص خواستار برنامه ریزی جهت ارتقا کیفی خدمات این اماکن به شهروندان شد و بر ضرورت اعطای کاربری براساس شناختی درست از نیازهای منطقه تاکید کرد.

رسولی با بیان این مطلب که با توجه به حجم فعالیتهای سازمانها باید انجام پروژه های کوچک را به مناطق سپرد و سازمان در این باره وظیفه نظارتی برعهده گیرد ساخت یادمان دکتر حشمت و حماسه پیلِ داربن را از اولویت های عمرانی سازمان سیما، منظر و فضای سبز دانست.

فرهام زاهد با تقدیر از تلاشهایی که سازمان سیما،منظر و فضای سبز در آماده سازی شهر برای استقبال از عید صورت داده است، عدم مدیریت و نگاه کلان در هزینه های قابل توجه موقتی که به صورت مناسبتی میشود نظیر انبوه گل کاریها در میادین را باعث ایجاد هزینه های هنگفت از بیت المال دانست و خواستار تغییر رویکرد و اعمال اقداماتی پایدار نظیر درختکاری های بیشتر شد.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و هنری همچون تئاتر و گالری های مختلف که از سوی شهروندان و در قالب سازمانهای مردمی برگزار میشود بر لزوم حمایت شهرداری از آنها در قالب تبلیغات رایگان تاکید کرد و با اشاره به فضاهایی همچون پیاده راه فرهنگی خواستار ایجاد پاتوق های فرهنگی برای خیل جوانان علاقمند و مستعد شهر در این حوزه شد.

Share