دادستانی بازداشت مشایی را تایید کرد

رحیم مشایی دستگیر و بازداشت شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، روز شنبه (۲۶/۱۲/۹۶) حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران نامبرده توسط مامورین پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از بازداشت اسفندیار رحیم‌مشایی خبر داد.

رییس دفتر رییس دولت دهم حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران توسط مامورین پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.

Share