حضور استاندار گیلان در مرکز اورژانس اجتماعی و کودکان بی‌سرپرست شیرخوارگاه

دکتر مصطفی سالاری در آخرین ساعات از سال ۱۳۹۶ و در آستانه لحظات تحویل سال نو با حضور در بهزیستی از مرکز اورژانس اجتماعی و کودکان بی سرپرست شیرخوارگاه بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان در آخرین ساعات سال ۱۳۹۶ و در آستانه تحویل سال نو با حضور در بهزیستی از مرکز اورژانس اجتماعی و کودکان بی سرپرست شیرخوارگاه بازدید کرد.

دکتر مصطفی سالاری در آخرین ساعات از سال ۱۳۹۶ و در آستانه لحظات تحویل سال نو با حضور در بهزیستی از مرکز اورژانس اجتماعی و کودکان بی سرپرست شیرخوارگاه بازدید کرد.

Share