حال و هوای شب عید در بازار قدیمی کپورچال

با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفند شلوغی و ازدحام بازار حال و هوای نوروز رنگ و روی خود را در یکی از قدیمی ترین بازار های محلی کپورچال بندرانزلی به مردم روستا نشین چهارفریضه نشان داده است.

شوق و ذوق خرید عید نوروز و حال حاکم بر فضای این روستای قدیمی حاکی از ساعت پایانی سال کهنه و ورود به سال جدید است، این روزها زن و مرد، دختر و پسر، کوچک و بزرگ جنب و جوش خاصی برای تهیه مایحتاج خودشان مانند خرید لباس تازه،خرید وسایل سفره هفت سین،خرید میوه جات و… دارند. خرید های نوروزی اغاز شده، از ایستادن مقابل ویترین ها و نگاه به اجناس گرفته تا دودل شدن در خریدن تا نخریدن و چانه زنی ها مشتری و فروشنده حال و هوای این روزهای بازار است.

Share