جلوگیری از برداشت غیرمجاز شبانه شن و ماسه و تبدیل حاشیه سفیدرود به شالیزار

مامورین محیط زیست رودبار یک مورد تصرف درحاشیه رودخانه سفیدرود که برداشت غیر مجاز هم انجام داده بود و همچنین یک مورد برداشت غیر مجازشبانه شن و ماسه جلوگیری کرده و عوامل آن را به مراجع قضایی معرفی نمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بهروز آژ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار گفت: در گشت کنترلهای صورت گرفته در روزهای اخیر، مامورین محیط زیست رودبار یک مورد تصرف درحاشیه رودخانه سفیدرود که برداشت غیر مجاز هم انجام داده بود و همچنین یک مورد برداشت غیرمجاز شبانه شن و ماسه جلوگیری کرده و عوامل آن را به مراجع قضایی معرفی کردند.

وی افزود: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار در ایام پایان سال به صورت شبانه‌روزی حوزه استحفاظی شهرستان را به سبب جلوگیری از تخلفات زیست محیطی، به ویژه تخلفات مربوط به تخریب، تصرف و برداشتهای غیر مجاز شن و ماسه، در گشت و کنترل و پایش خود داشته که در این راستا در چند روز اخیر یک مورد تخریب را که با تراشیدن نیزار بستر رودخانه سفیدرود باعث ازبین رفتن زیستگاه حیات وحش شده بود شناسایی کردند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار ادامه داد: عامل این تخریب همچنین به وسیله یک دستگاه لودر اقدام به تصرف حاشیه رودخانه سفیدرود و تبدیل آن به شالیزار کرده بود که مامورین این اداره با کسب دستور قضایی اقدام به جلوگیری از ادامه فعالیت و توقیف لودر کردند.

آژ همچنین افزود: در پایش های شبانه این اداره در دو روز اخیر یک مورد برداشت غیرمجاز شبانه نیز شناسایی و تعطیل شده که باکسب دستور قضایی، مامورین این اداره، ماشین آلات متخلف که یک دستگاه لودر و دو دستگاه کمپرسی بودند را توقیف و تحویل کلانتری محل کردند.

وی گفت: موارد تخلف این عوامل صورتجلسه شده و جهت اعمال قانون با تشکیل پرونده حقوقی به مراجع قضایی معرفی شدند.

آژ تصریح کرد: یگان حفاظت این اداره در ایام تعطیل نوروز فعال بوده و از هرگونه تخریب، تصرف و برداشت غیرمجاز جلوگیری خواهد کرد.

Share