انگشتری که عروس را به آتش نشانی رشت کشاند+ عکس

گیر کردن انگشتری در انگشت دست، بانوی جوان در ساعت ۱۳:۲۰ دقیقه پنج شنبه ۳ اسفند عروس و داماد را راهی ایستگاه ۵ آتش نشانی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گیر کردن انگشتری در انگشت دست، بانوی جوان در ساعت ۱۳:۲۰ دقیقه پنج شنبه ۳ اسفند عروس و داماد را راهی ایستگاه ۵ آتش نشانی رشت کرد.

همین گزارش حاکی است: سریعا انگشتر بدون وارد کردن هیچ گونه آسیبی توسط آتش نشانان از انگشت بانوی جوان خارج شد.

Share