انتصاب مدیر منطقه ۴ شهرداری رشت و سرپرست قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری

طی احکامی از سوی مسعود نصرتی، آرش امیرلو به عنوان شهردار جدید منطقه ۴ و رضا ویسی به عنوان سرپرست قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی حکمی از سوی مسعود نصرتی، آرش امیرلو به عنوان شهردار جدید منطقه ۴ منصوب شد.

امیرلو فرزند شهید است و مدیرعاملی سازمان عمران، مدیرعاملی سازمان حمل و نقل بار و مسافر و مشاور عالی پروژه های عمرانی شهرداری رشت بخشی از سوابق او به شمار می رود.

همچنین رضا ویسی با حکم شهردار رشت به عنوان سرپرست قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری منصوب شد.

ویسی پیش از این رئیس اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت بود.

Share