احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا می‌دهد؟

مشاور رسانه‌ای رئیس دولت‌های نهم و دهم می‌گوید غیبت محمود احمدی‌نژاد در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق معمولی بود. او تأکید دارد محمود احمدی‌نژاد قصد استعفا از مجمع تشخیص را ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای رئیس دولت‌های نهم و دهم در گفتگو با اعتمادآنلاین می‌گوید غیبت محمود احمدی‌نژاد در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق معمولی بود. او تأکید دارد محمود احمدی‌نژاد قصد استعفا از مجمع تشخیص را ندارد.

*دلیل غیبت دیروز آقای احمدی‌نژاد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بود؟

نه اطلاعی ندارم.

*ظاهراً دیروز برخی از اعضای مجمع درخواست لغو عضویت آقای احمدی‌نژاد را مطرح کردند. بعدش این گمانه‌زنی هم به وجود آمد که ایشان دیگر در جلسات مجمع شرکت نمی‌کند.

این حرف‌ها را چه کسی می‌زند؟

*این اخبار دیروز و امروز بود.

مجمع چنین چیزی را اعلام کرده؟

*مجمع رسمی اعلام نکرده ولی آقای هاشمی شاهرودی و برخی دیگر از اعضای مجمع نسبت به نامه‌نگاری اخیر ایشان واکنش منفی داشتند.

خبرهای مجمع را باید سایت مجمع اعلام کند. خبر صحیح و درست بدهید تا من اظهارنظر کنم.

*آیا آقای احمدی‌نژاد تصمیم دارند در جلسات مجمع دیگر شرکت نکنند؟

نه. چرا باید چنین تصمیمی بگیرند؟

*چون دیروز غیبت داشتند این شائبه به وجود آمد.

مگر سران قوه غیبت ندارند!

*احتمال استعفای ایشان هم وجود ندارد؟

نه. چرا باید استعفا دهد؟

*با توجه به انتقادهایی که به نهادهای زیرنظر رهبری داشتند احتمال استعفای ایشان مطرح شده.

آقای احمدی‌نژاد به‌به رهبری مشورت دادند. اعضای مجمع نقش مشورتی دارند، ایشان هم به رهبری مشورت دادند.

*چرا پس دیروز غیبت داشتند؟

اتفاق معمولی است و هر هفته یکی دو نفر غیبت دارند.

*پس شما این غیبت را غیبت معمولی می‌دانید؟

بله. برخی کار دارند و غیبت می‌کنند. نمی‌دانم چرا شما روی بودن ایشان حساس هستید، روی نبودن ایشان هم حساس هستید.

*این غیبت بلافاصله بعد از نامه ایشان به رهبری بود.

خوب ایشان مشاورند و وظیفه دارند مشورت بدهند که به عنوان مشاور پیشنهاد دادند.

Share