گزارش تصویری وداع با پیکر شهید امیر باسره تکاور دریایی ناوشکن دماوند

مراسم وداع با پیکر شهید امیر باسره تکاور دریایی ناوشکن دماوند در مصلی انزلی برگزار شد.

مراسم وداع با پیکر شهید امیر باسره تکاور دریایی ناوشکن دماوند در مصلی انزلی برگزار شد.

Share