گزارش تصویری راهپیمایی ۲۲ بهمن در لنگرود

مردم لنگرود همانند سایر مردم ایران اسلامی با حضور باشکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه دیگری آفریدند.

مردم لنگرود همانند سایر مردم ایران اسلامی با حضور باشکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه دیگری آفریدند.

Share