گزارش تصویری جلسه شورای برنامه ریزی گیلان

صبح روز شنبه ۲۸ بهمن ماه، نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در سال ۹۶، به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان و با حضور نماینده شهرستان فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو و فرمانداران در سالن شهید انصاری استانداری گیلان تشکیل شد.

صبح روز شنبه ۲۸ بهمن ماه، نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در سال ۹۶، به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان و با حضور نماینده شهرستان فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو و فرمانداران در سالن شهید انصاری استانداری گیلان تشکیل شد.

Share